X
تبلیغات
زولا

فحاشی مدرن

سه‌شنبه 21 تیر‌ماه سال 1390

خاک بر سرتون که بزرگاتون قوچانی و ابطحی و عطریانفرن...حق داری چون آگاهیت قلیله وگرنه می دونستی که عطریانفرن خودش شکنجه گر و بازجو بوده. +

.

.

از وقتی رفتی روزنامه دریا مثل مدیر مسولش دروغگوو بد جنس و حسود شده ای..این اراجیف چه بود نوشتی +

.

.

یعنی شعرات واقعا مزخرفا انتظارداری مجوز هم بهت بدن نه جانم توکه دیگه ازمهران مدیری دیگه بالاترنیستی +

.

.

چند مورد دیگر از این نوع انتقادها از افرادی ناشناس خوانده اید ؟

از این همه ظرفیت متحیرم.