X
تبلیغات
زولا

ارسطو و دموکراسی

یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390

مروری روی کتاب*های قدیمی من رو به این مطلب تعجب برانگیز رساند .

طبقه بندی ارسطو از حکومت ها بر اساس شکل تاسیس آنها و به تفکیک چگونگی برقراری رفاه عمومی:


از نظر ارسطو، فرمانروایی یک فرد بر دیگران چنانچه خواهان رفاه عمومی باشد پادشاهی نامیده می شود و چنانچه رفاه عمومی را نادیده بگیرد تبدیل به حکومت فاسدی به نام تیرانی می گردد .

او همچنین فرمانروایی عده ای را که خواهان رفاه باقی مردم هستند را آریستوکراسی و حکومت عده ای که رفاه مردم را نادیده می گیرند را اولیگارشی می نامد .

نکته جالب در طبقه بندی ارسطو این است که او فرمانروایی شمار زیادی از مردم بر دیگران ، در شکل طبیعی خود که خواهان رفاه عمومی هستند را پولیتی و در شکل فاسدش که منافی این رفاه است را دموکراسی می داند .

لازم است تاکید شود، تا کنون هیچ طبقه بندی دیگری به قصد اصلاح این طبقه بندی عرضه نشده است و اعتبار و اهمیت آن همچنان پابرجاست.* عالم ، عبدالرحمن. بنیادهای علم سیاست ،چاپ سیزدهم، تهران :نشر نی، 1384.